Kolonins årsmöte 2018

Välkomna till årsmöte för Kulturföreningen Kolonin 2018, söndag 18 februari kl 12-14.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika.
Motioner och nomineringar till årsmötet ska skickas till koloninarvika@gmail.com senast torsdag 8 feb. Alla medlemmar välkomna!

Dagordning: 
§1 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§2 Val av justeringspersoner
§3 Fastställande av dagordning
§4 Fastställande av röstlängd
§5 Årsmötets behöriga utlysande
§6 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
§7 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
§9 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§10 Val av ordförande
§11 Val av kassör
§12 Val av övriga ledamöter
§13 Val av suppleanter
§14 Val av firmatecknare
§15 Val av revisor
§16 Val av valberedare
§17 Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för 2017

Vem f-n är intresserad av konst?

Tycker du alla orättvisor i samhället är trist?
Drömmer du om att bli konstnär?
Eller är du kanske bara nyfiken på vad konst är?

Kolonin erbjuder dig som är mellan 16-25 år att vara medverkande i 10 st regelbunda träffar under våren 2018. Ger det sen mersmak är vi på.

Med start den 22 januari 2018.

Du kommer att få träffa konstnärer, göra workshops, gestalning i rum, samtala om konst, få översikt över den brokiga samtidskonstscenen och framförallt undersöka världen efter ditt behov.

 

Anmäl dig genom en epost:
koloninarvika@gmail.se

SEE YA!!

Rust never sleeps – Emma Hof Kenntoft

RUST NEVER SLEEPS
Emma Hof Kenntoft
Kolonins fönstergalleri 1 juli – 16 september
Vernissage lördag 8 juli kl 13.00

Kolonin introducerar Emma Hof Kenntoft som första konstnär i vårt ”Shooting Star Sommarfönster”. Sommarutställningen är vårt sätt att visa en lovande ung konstnär. Emmas experimentella användande av material och känslomässigt intensiva sätt att förhålla sig till rummet väckte vår uppmärksamhet under hennes utbildning vid Kyrkeruds folkhögskola.

Eftersom Kolonins fönstergalleri är tänkt som ett experimentellt och offentligt rum, en öppen plats för tankar snarare än ett konventionellt utställningsrum, bad vi Emma öppna upp sin arbetsprocess, och använda fönstret för att bygga en ny installation. Hon kommer att arbeta i fönstret från den 1 juli och fram till invigningen av utställningen lördagen 8 juli kl 13.00.

Inom kort kommer Emma att lämna Sverige för att ta nästa steg i sin utbildning vid konstskolan i Brighton. Med utställningen på Kolonin hoppas vi kunna ge henne en god start på hennes karriär.

***

Om RUST NEVER SLEEPS – Emma Hof Kenntoft
Mitt arbete handlar mycket om mina känsloprocesser; skräcken och mardrömmarna som jag möter i sömnen. Med olika material som jag finner omkring mig, beskriver jag vad som händer i mitt huvud. På långa promenader hittar jag material och inspiration. Omgivningarna, miljön, naturens skönhet och förstörelsen av jorden provocerar fram och inspirerar mitt sätt att göra konst. Vinden i träden, doften av en regnig dag. Musik. Insekter och små växter. Jag gräver upp gammalt skräp som vilat i jorden i decennier. Jag använder mycket återvunnet material och återanvända föremål, och saker som andra människor har övergivit. På det här sättet gjuter jag åter liv i en död och glömd värld. Det handlar om en blandning av världens skönhet och grymhet. Om överlevnad och vad vi gör för att överleva. Det handlar om kärlek och hat och nattens djupa mörker. Jag är en krigare, och mina rädslor är mina fiender.

Bokcirkel på Kolonin

”Arvika goes sci-fi” har fått ännu en avknoppning i en bokcirkel, där vi börjar med att läsa ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” av Johannes Anyuru. Välkomna att sommarläsa med oss. Första träffen är söndag 23 juli kl 19.00.