Slukminne

slukminne

– en grupputställning om tiden och minnet.
Vernissage / 23 April Konsthall K, Karlstad kl 12.00
/ KOLONIN, Arvika kl 18.00

Tiden är det som gör att allt händer på en gång.En av tidens främsta egenskaper. som vi människor uppfattar den, är att den är irreversibel. Tiden går framåt, men aldrig bakåt. Minnet är vår upplevelse av det förflutna. Minnet är intimt förknippad med vår självförståelse, både som individer och på ett kollektivt plan.

Verken är olika bår till innehåll och teknik. En gemensam nämnare, förutom temat, är dock att de förhållet sig berättande (det narrativa) och är känslomässigt laddade.

Öppet

Tisd – Sönd kl 12-16
Valborg, 1:a Maj, stängt

Inbjudna visningar
Publik sökes;

26 April Pensionär           Kl 13
27 April Daglediga           Kl 13
28 April Föräldralediga Kl 13

 

Om verken och konstnärena.

Marianne Andersson visare en serie målningar, som tar utgångspunkt i ett försök att göra porträtt av en sedan länge död barndomsvän. Hon saknar fotografier och minnet har i den måleriska processen omvandlas till ett porträtt av ”den fiktive andre”.

 

marianne

Lars Embäck arrangerar begagnade föremål till installationer.Bland annat en hatthylla med upphängda giarrer. Slitna och daterade ting utstrålar ambivalenta och familjära laddningar.

 

lars

K.Sivert Lindberg har. som metodistpastors son, växt upp i hus som inrymmer både bostad och gudstjänstlokal. Han deltar med ett ljudkonstverk, där han berättar om ett av husen och människorna i det. Det är förkrigstid, trettiotal i Finlandssverige.

 

k.sivert

Marit Lindberg arbetar mest med video, där tiden spelar en viktig roll. Hon närmar sig ett semester hus som byggdes på Rygen, norra Tyskland under nazittiden. Det fyra kilometer långa husets historia berättar om storpolitiks skiften. Det filmade materialet speglar också hennes eget och en av de andra  deltagande konstnärerna, Henrik Lund Jörgensens liv. Inom amen för videoprojektet Carousel har Jörgensen överlämnat materialet till Lindberg.

Johan Suneson deltar med berättande skulpturer. Två små med långa ben och många knän, riktade både framåt och bakåt, tar kliv genom rummet. På golvet ligger kapsejsade pratbubblor.

joahn

Henrik Lund Jörgensen har hittat en låst låda på loppis i Malmö. Han vet inte vem lådan har tillhört. Lådan presenteras tillsammans med en skrivbok och instruktion. Utställningens besökare inbjuds att bli en del av konstverket.

 

henrik

 

Leif Skoog har tecknat en svit porträtt från franska revolutionens hjältar. Tuschporträtten föreställer både revolutionärer och kontrarevolutionärer. De är i Leif Skoogs bilder klädda i vår tids kläder. Samtliga avrättades i samband med revolutionen.

leif