Fika, mat och samtal / Thinking Space

 

Under hösten/vinter 2018-9 kommer Arvika Bibliotek, Folkuniversitet, Kolonin samt Kafé Nystuga bjuda in till fyra st ”Thinking Space” där forskare presenteras i ett Afterworkprogram. Här får du samtal, mat eller kaffe! Hjärtligt välkommen till första samtalet och en fika med forskare!

 

Thinking Space är platsen där tanken är fri. Där du kan stilla din nyfikenhet kring aktuella samhälls- och kulturfrågor tillsammans med forskare och andra medmänniskor. Lyssna. Samtala. Fundera. Delta. Kom ut med ny kunskap. Varje tillfälle utgår från en forskares perspektiv men är utformat för att öppna upp till samtal och delaktighet.

 

 

Fika med forskare / Thinking Space 1

Onsdag 26 september kl 18.00 Arvika Bibliotek

 

Ulf Mellström är professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet med fokus på män och manlighet samtalar med journalist Annika Lindqvist.
”Mäns sociala problem eller män som sociala problem?” Vad säger forskningen om män och manlighet?
Ulf Mellström presenterar några av de grundläggande frågor som diskuteras ifråga om män och manlighet.


Ulf Mellström, tillträdde i februari 2006 tjänsten som Sveriges förste manlige professor i genus och teknik, vid Luleå tekniska universitet. Han är också varit verksam som gästprofessor vid Linköpings universitet men är sedan 2011 professor i genusvetenskap vid Karlstads universitet.
Män och deras maskiner (1999), Engineering lives (1995) och Masculinity, Power and Technology (2003) är några av Mellströms böcker. Han har arbetat inom framförallt tre områden; teknologi och maskulinitet; genus, risk och säkerhet; globalisering och högre utbildning. Mellström är sedan 2006 redaktör för Norma: International Journal for Masculinity Studies (2006-2013, Nordic Journal for Masculinity

 

 

 

Afterwork  / Thinking Space 2

Onsdag 31 oktober kl 18.00 Kafe Nystuga Sågudden

Hur blir man en framgångsrik tiggare i Sverige?

Om tiggandets och givandets bilder.

Föreläsare: Cecilia Parsberg, Filosofie doktor i Fri konst. Lektor vid Institutionen för konstnärliga studier, Karlstads universitet.

Cecilia Parsberg kommer att berätta om sin doktorsavhandling Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? En undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016, och utgå från en av gestaltningarna: körverket Tiggandets kör och Givandets kör.

Läs mer om Cecilia Parsberg: ceciliaparsberg.se

 

 

Afterwork  / Thinking Space 3

Onsdag 24 november kl 18.00 Kafe Nystugan Sågguden

Lerans språklighet

Konsten är ett slags språk fullt jämförbar med alla andra språkligheter vi människor förfogar över.

 

Mårten Medbo, Doktor i konsthantverk, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. 2016 disputerade Mårten Medbo med avhandlingen Lerbaserad erfarenhet och språklighet. Enligt Mårten Medbos uppfattning, och det är en uppfattning som stärkts genom hans forskning, är konsten ett slags språk fullt jämförbar med alla andra språkligheter vi människor förfogar över. Det finns spänningar mellan konstens olika språklig uttryck och det finns föreställningar som är hämmande för den språkliga mångfalden och rikedomen. Detta och mer kommer Mårten att föreläsa om.

 

Läs mer om Mårten Medbo: www.medbo.com