Konstkompischeck?

Är du konstnär i Värmland och behöver hjälp av en annan konstnär? Kolonin erbjuder nu Konstkompischecken – ett sätt att uppmuntra samverkan mellan konstnärer, byta kompetenser med varandra och skapa arbetstillfällen i regionen

Hur funkar det?
Konstkompischecken är en ersättning till en konstnär som hjälper en annan konstnär. Exempel på vad man kan söka för är handledning eller produktion i en teknik där man själv inte har kompetens eller utrustning, ateljésamtal eller hjälp med projektansökningar eller utställningstexter.
Du som söker kan antingen redan ha kontakt med en annan konstnär, eller uttrycka ett behov där Kolonin kan hjälpa till att hitta din “konstkompis” i vårt regionala nätverk.
Konstnären som erbjuder sina tjänster får en ersättning på 5000 kr + moms. Riktmärket är att uppdraget motsvarar ett dagsverke, men konstnärerna gör själva upp hur de praktiskt ska samverka, och Kolonin kräver ingen redovisning.

Exempel: Du arbetar med en utställning där en del är ett ljudverk, och du behöver hjälp med produktionen. Du känner till en ljudkonstnär som också bor i Värmland. Efter att ha kontaktat ljudkonstnären skickar du din idé till oss. Under en dag får du hjälp av ljudkonstnären i hens studio att producera det du behöver. Ljudkonstnären skickar sedan en faktura till Kolonin för uppdraget.

Hur söker jag?
Skicka ett mail till koloninarvika@gmail.com och beskriv kort din idé och ditt behov. Använd “Konstkompischeck” som ämnesrad. Ange om du redan vet vilken konstnär som kan hjälpa dig eller om du söker kontakt med någon. Både du som söker och den som får uppdraget ska vara professionella konstnärer baserade i Värmland. Vi fattar beslut löpande, tills årets budget för Konstkompischecken är slut.

Anmäl ditt intresse att hjälpa andra!
Sitter du inne på någon kompetens som kan vara användbar för andra konstnärer? Det kan handla om allt från att du har en screenverkstad till att du är lysande på att sätta ihop projektansökningar. Skicka ett mail till koloninarvika@gmail.com så är du med i vår kompetensbank.

Konstkompischecken är del av Kolonins regionala utvecklingsprojekt Nybygge, finansierat av Statens Kulturråd. Projektet handlar om att utveckla en konstnärsdriven plattform där konstnärer hjälper andra konstnärer.