Lin de Mol – The healing Coat

healingcoat

¨The Healing Coat¨ 2016

– mixed-media installation –

Cladonia Stellaris ~ [Gr/Lt: betyder “Stjärnlik Gren”, allmänt känd som “fönsterlav”;] – (1). symbiotisk organism. (2). läker sår.

Renlaven växer långsamt. Under goda förutsättningar har den en genomsnittlig tillväxt på ca 5 millimeter per år. Laven är ingen växt, även om den till utseendet liknar och även växer i närheten av mossor. Till skillnad från växterna har den inga rötter som kan absorbera vatten och näringsämnen. I stället utgör laven ett självständigt ekosystem i miniatyr, som lever i ett symbiotiskt förhållande med svampar, alger och cyanobakterier. Den producerar sin egen näring från solljus, luft, vatten och mineraler som den finner I sin livsmiljö. Detta gör lavarna väldigt känsliga för störningar i livsmiljön, vilket gör att de kan användas som ett billigt mätinstrument för luftföroreningar, ozonuttunning, radioaktiv strålning och metallföroreningar. Renlavens antibiotiska egenskaper (den aktiva ingrediensen heter usninsyra) kan också tas tillvara genom att applicera laven direkt på huden, där den också kan användas för att läka sår.

Under de två år som jag har bott här, har jag gått I skogen varje dag. Renlaven, som är så typisk för den här regionen, har fått en magisk betydelse för mig. Dess märkliga ljushet har förmågan att lysa upp den mörkaste skog, och dess rundade, vävlika sätt att breda ut sig till mjuka mattor gör skogen till en trygg plats för tröst, vila och kontemplation. Lavens helande egenskaper gömmer sig inte bara i dess kemiska beståndsdelar, utan avspeglas även i dess form och växtsätt. Den bär på en perfekt matchning mellan idé och material, precis som god konst.

I sagor är förtrollade kläder en rik symbol. Klädnaden kan skydda och förvandla, men också förbanna eller till och med döda bäraren. I bröderna Grimms saga “De sex svanarna” kastar den elaka styvmodern en förbannelse över sex bröder genom att slänga förtrollade vita silkesskjortor över dem. Kläderna förvandlar bröderna till svanar. För att bryta förbannelsen och förvandla dem tillbaka till pojkar, måste brödernas lillasyster sticka sex västar av nässlor. Efter sex års stickande har hon västarna snudd på klara – endast en vänsterärm på det sista plagget saknas. När de sex svanarna kommer flygande, kastar systern nässelvästarna över svanarna och hennes bröder återfår människoform. Utom den yngste brodern, som fortfarande har en vit vinge.

Att göra konst är ursprungligen en magisk handling – en symbolisk gest för att ingjuta ande i ett objekt eller en yta till gudarnas behag och därigenom skydda sig mot katastrofer eller hela dess skadliga verkningar. Detta uråldriga sätt att göra konst är fortfarande högst relevant för mig, så när jag drabbades av en av de tragedier som livet ibland bär på, började jag sy mig en kappa av läkande renlav för att lugna och skydda mig själv. Liksom i svansagan, krävdes det noggrant handarbete för att bryta förbannelsen. Och eftersom det här arbetet handlar om sorg och förlust, kan det varken snabbas på eller avslutas i förtid. Delar av det kommer att få växa igen och helas av sig självt, med tiden. En vital del av denna process är också att resultatet, i det här fallet kappan, kan överföra en del av sina krafter på betraktaren. Så jag lämnar kappan här, till den som kan tänkas behöva den. För det finns tidpunkter i varje mänskligt liv då en sådan här kappa behövs: det är ett allemansplagg.