Klimat LAN

 

Kolonin i Arvika bjuder in dig att delta i Klimat-LAN lördagen 16 februari kl 12.00 till söndagen 17 februari kl 12.00.

Klimat-LAN:et ingår i Kolonins projekt ”Antropocen – berättelser från människans tidsålder” som pågår under februari 2019.

I ”Antropocen – berättelser från människans tidsålder” vill vi låta olika konstnärliga och vetenskapliga praktiker sätta ljus på de komplexa globala samband som utgör människans relation med jorden. Genom samtal, djupdykningar och kontaktskapande vill vi göra berättelsen om människans tidsålder till en delad erfarenhet – i vårt samhälle, i våra kroppar, i våra huvuden. Hur vill du berätta berättelsen om människans tidsålder? Hur ska vi förvalta vårt ansvar härnäst?

I Klimat-LAN:et möts ett antal konstnärer på Kolonin under ett dygn i ett samtal som kan mynna ut i olika former av individuella eller gemensamma uttryck. Som konstnär kan du ha med dig en idé eller ett påbörjat verk, eller komma helt förutsättningslöst. Med hjälp av varandras idéer, kompetenser och olika uttryck kan nya gestaltningar  uppstå eller projekt påbörjas. Vår tanke är att du kommer och är med på vårt Klimat-LAN och sätter igång olika processer med ditt konstnärskap som verktyg.

Utgångspunkter för processen kan vara frågeställningar som:

– Människans ofrånkomliga relation till jorden

– Civilisationens förutbestämdhet att förgöra sig själv

– Naturen som kommunicerande och besjälat subjekt

– Vad kan konsten säga som inte sägs i samhällsdebatten?

Klimat-LAN på Kolonin! Till helgen 16-17 feb samlas konstnärer från hela Sverige under ett dygn på Kolonin för att i en gemensam process utforska frågor kring människans relation med jorden. Kom förbi Kolonin och lyssna, ta en kaffe. 

De medverkande konstnärerna är:


Emil Jessen, Karlstad

Tova Fransson, Storfors/Stockholm 

Jenny Soep, Stockholm

Niklas Wallenborg, Stockholm

Vilma Luostarinen, London/Stockholm

Jasmine Cederqvist, Ljungbyhed

Gunilla Åsberg, Umeå

Yemisi Wilson, Stockholm

Jonny Berg & Sebastian Ruiz Bartelson, Göteborg

Klara Miranda Silvermark, Göteborg 

Sanna Linell Ransäter/Stockholm.

…samt konstnärer från Arvika som har sin arbetsplats på Kolonin. 

Helgen avslutas med en föreläsning om Skogen och klimatet av Sebastian Kirppu, skogsbiolog på söndag 17 feb kl 16. Välkomna! https://www.facebook.com/events/2206878322898109/


För hela programmet för ”Antropocen – berättelser från människans tidsålder”, följ Kolonin på facebook eller se koloninarvika.se. Första punkten är en föreläsning med Sverker Sörlin ons 6 feb kl 18.00 på Arvika bibliotek.