Åsa Elzén- Samtal på en träda

30 november kl 14.00

Välkommen

Samtal på en träda – om Fogelstadgruppen, jorden och skogenmed Åsa Elzén, Cecilia Berntsson och OTALT
Samtal och vernissage lör 30 nov kl 14-17Åsa Elzén i Kolonins fönstergalleri 30 nov – 18 jan
Åsa Elzén har i flera projekt arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad 1925-54 i Julita, Sörmland. På Kolonin rullar Åsa Elzén ut verket ”Avskrift av en Träda” (2019), som utgår från mattan ”En Träda”, komponerad av Maja Fjaestad och vävd av Amelie Fjaestad 1919-20.
År 1919 beställde Elisabeth Tamm på Fogelstad en matta med önskan att den skulle utgå från en träda, i linje med hennes tro på det vi idag kallar ekologi och hållbarhet av konstnären Maja Fjaestad som komponerade mönstret. Mattan vävdes på Fjaestads konstväveri i Rackstad under ledning av Amelie Fjaestad och fick titeln ”En Träda”. Mattan låg i biblioteket på Fogelstad till slutet av 1960-talet, då den trasig lades på vinden efter att bokstavligen ha slitits ned av första vågens kvinnorörelse (och deras hundar) Åsa Elzéns nya verk är gjort i applikationsteknik, av återanvända tyger av olika ursprung, material och tillverkningsår, och är i samma storlek som originalmattan – 4,7 x 6 meter.
Begreppet ”träda” används inom jordbruket och innebär att åkermark får vila från produktion av grödor, för att motverka utarmning av jorden. Åsa Elzén lyfter med verket Fogelstadgruppens omsorg om och engagemang för jorden. Trädan, i sin mångtydighet, problematiserar dagens fokus på framsteg och ekonomisk tillväxt som ligger till grund både för normativ historieskrivning och pågående klimatkris. Användningen av begreppe ”avskrift”, snarare än kopia, föreslår en historiografisk process sammanvävd med nuet;genom omarbetningen av originalet blir samtidens läsning en synlig del av, och en fortsättning på, historien.
Cecilia Berntsson driver ett hållbart jord- och skogsbruk och trädgård, och utbildar andra i linje med hennes övertygelser. Hon har byggt upp och bor på en kretsloppsgård där hon till stor del är självförsörjande på energi och mat. Cecilia ser sin livsstil och sitt värv som en kärleksförklaring till Moder Jord. På Kolonin berättar Cecilia om sitt arbete med skog, jord och omställning, som hon utför med en orubblig lojalitet till andra livsformer och som en självklar del av naturen.
Åsa Elzén och Cecilia Berntsson möter besökarna i ett samtal på mattan ”Avskrift av en Träda”. Samtalet leds av OTALT, feministisk konstgrupp från Arvika (Sara Falkstad & Helene Karlsson).
I Kolonins fönstergalleri ställer Åsa Elzén ut andra delar ur hennes pågående arbete som kretsar kring trädan – arkivmaterial, konstverk och material som befinner sig däremellan. Utställningen är kvar till 18 januari 2020.
Åsa Elzén är utbildad vid NCAD, Dublin, Kungl. Konsthögskolan, Stockholm och Whitney Independent Study Program, NYC. Hon bor och är verksam i Näshulta, Sörmland. Elzén arbetar transdisciplinärt, främst med installation, text, textil, video, performance och deltagande situationer.
Utställningen arrangeras i samarbete med Konstfrämjandet Värmland.