Om oss

Kolonin är en fristående, politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen skall verka för ett mångsidigt konst- och kulturliv i Arvika med omnejd. De huvudsakliga verksamhetsområdena är:

– att skapa möjligheter för enskilda eller grupper av kulturarbetare att arbeta i gemensamma lokaler
– att initiera och organisera kulturarrangemang för medlemmar och allmänhet
– att driva projekt och utåtriktad verksamhet inom konst och kultur
– att vara en mötesplats för olika kulturformer såsom samtidskonst, musik, litteratur, teater, performance mm och främja gränsöverskridande verksamhet

Under 2017 fortsätter vi bygga upp föreningens verksamhet och ta tillvara på de kontakter, idéer och arbetsformer som initierats under 2016.

Vi kan bistå med

Utrymme för konstnärliga experiment.
Rådgivning vid projektansökningar
Nätverkskapande möten.
Skapande skola verksamhet

Kontakta oss på koloninarvika@gmail.com.

Kolonins styrelse 2017:
Sara Falkstad (ordf)
Janove Ekstedt (kassör)
Helene Karlsson (sekreterare)
Petra Frankriech
Lin de Mol
Robin Andersson (ers)
Emma Karlsson (ers)

Medlemskap
Du blir medlem för 2017 genom att swisha medlemsavgiften på 100 kr till 1230243964, eller betala in den till bankgiro 5096-2224. Ange ditt namn och din emailadress med betalningen.

Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsplan 2017

Kolonin är ett tankerum for samtida konst, musik, litteratur, ljud, poesi, dans, teater, film och och och..

Vi är en grupp konstnärer som bor i eller omkring Arvika i Värmland, och som organiserar lokala konstprojekt. Vår avsikt är att bidra till en inspirerande kulturell miljö, för de som bor här och för oss själva att leva och verka i.

Projekten kan vara t ex konserter, performance, utställningar, workshops eller uppläsningar.

Kolonin är också vår arbetsplats. Byggnaden är en före detta butik och har en väldigt öppen karaktär som gör den konstnärliga praktiken synbar och tillgänglig för allmänheten.

.