Antropocen – berättelser från människans tidsålder


Människor förflyttar varje år 57 000 miljoner ton grus och sand, mer än vad jorden själv, med floder och vindar, flyttar. Vi lever i antropocen, en ny geologisk epok, i vilken människan har tagit över formandet av jorden. Vem kan förstå människans egentliga skala, och isbergets? Vem kan spegla komplexiteten i de globala sambanden? Politiken förmår inte gestalta det, inte heller ekonomin.Kanske kan konsten hjälpa oss att förstå. Kanske kan konsten åkalla naturen och jorden som ett kommunicerande, besjälat,  kännande subjekt. Kanske kan konsten utmana och omdefiniera människans relation till jorden, låta sambanden utmynna i en icke-destruktiv relation.Vi kan inte frikoppla oss från varandra, eller från vårt ansvar. Vi är delar av den här jorden, i varje rörelse.I ”Antropocen – berättelser från människans tidsålder” vill vi låta olika konstnärliga och vetenskapliga praktiker sätta ljus på de komplexa globala samband som utgör människans relation med jorden. Genom samtal, djupdykningar och kontaktskapande vill vi göra berättelsen om människans tidsålder till en delad erfarenhet – i vårt samhälle, i våra kroppar, i våra huvuden.Hur vill du berätta berättelsen om människans tidsålder? Hur ska vi förvalta vårt ansvar härnäst?


Program:
Thinking Space: Angår oss Antropocen – människans tidsålder? Föreläsning med Sverker Sörlin Onsdag 6 feb kl 18.00 – 20.00, Arvika bibliotek

Sverker Sörlin, professor i teknik och vetenskapshistoria på KTH, är en av världens ledande miljöhistoriker. Hans senaste bok handlar om Antropocen (människans tidsålder), ett begrepp som föreslagits som namn på en ny fas i jordens utveckling.Grundtanken är att människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok, en stor händelse i planetens historia. Ska vi glädjas åt eller förskräckas av att människan nu bevisligen satt sina outplånliga spår på planeten?Föreläsningen är en del av Thinking Space, ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Kolonin, Arvika bibliotek, Musikhögskolan Ingesund och Folkuniversitetet.

Lerin/Hystad Lördag 9 feb kl 18.00, Kolonin

Duon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad.De har sedan 2010 arbetat tillsammans i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. Genom olika projekt utforskar de interferenser mellan ljud, musik, video och teckning. I ”Elektronisk Flora” använder de sig av sensorer för att fånga biorytmer från växter som de sedan använder för att skapa musik genom att sända växternas elektroniska signaler genom modulära synthar samt för att kontrollera video.På Kolonin kommer Lerin/Hystad bjuda på en improviserad audio-visuell konsert med växter, modulära synthar, gitarrer och video.

Klimat-LAN Lördag 16 februari kl 12.00 – söndag 17 februari kl 16.00, Kolonin

I Klimat-LAN:et möts ett antal konstnärer på Kolonin under ett dygn i ett samtal om människans ofrånkomliga relation till jorden och civilisationens förutbestämdhet att förgöra sig själv. Med hjälp av varandras idéer, kompetenser och olika uttryck kan nya gestaltningar  uppstå eller projekt påbörjas.

Som ett avslut på Klimat LAN:et har vi bjudit in
Söndag 17 februari  kl 16.00, Kolonin Sebastian Kirppu – Om skogen och klimatet

Sebastian Kirppu är skogsbiolog och föreläser om den svenska skogens ekologiska situation efter 60-70 år av kalhyggesskogsbruk. 
Han visar bilder och berättar om förändringen i det svenska skogslandskapet och hur det har påverkat ekosystemet och den biologiska mångfalden i våra skogar men också hur det påverkar vår situation i klimatförändringstider.


Kajsa G Eriksson Konst, klimat och hållbarhet Onsdag 20 februari kl 18 – 20, Kolonin

Kajsa G Eriksson är filosofie doktor i design och universitetslektor på Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. Kajsa berättar om olika konstprojekt med hållbarhetsfokus från sin egen konstnärliga och pedagogiska praktik.Föreläsningen är en del av Thinking Space, ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Kolonin, Arvika bibliotek, Musikhögskolan Ingesund och Folkuniversitetet.

A Conversation: Workshop/installation/ljud  Lördag 23 februari kl 14 – 17, Kolonin

Workshop/kollaborativ installation om relationen mellan människan och jorden i ord, bild och materiell kultur med Sara Falkstad, poet och Julie Shipp, geoarkeolog. Tillsammans dokumenterar vi och omdefinierar samtalet mellan mänsklighet och natur. Ljudkonst av Kenneth Skoglund, Robin Andersson, Emil Jessen och Oscar Carlsson. Barn och vuxna välkomna att delta, drop-in.

Antropocen – berättelser från människans tidsålder genomförs med stöd från Region Värmland.