Ann-Catrin Olsson

men vore jag ett träd skulle jag bara stå där i vinden

27 oktober 2022 – 5 november 2022

Ann-Catrin Olsson arbetar med skulptur och installation. I sitt arbete utgår hon från
vardagliga rörelser som berättar något om våra erfarenheter av att bebo en kropp. Centralt i
hennes praktik är frågan; hur påverkar materialen våra framtida rörelsemönster?
Med utställningen ”men vore jag ett träd skulle jag bara stå där i vinden” undersöker Ann-
Catrin skyltfönstrets estetik och funktion som försäljningsyta via en platsspecifik installation.
Ann-Catrin använder material som har en tydlig funktion i förhållande till kroppen, textila
funktionsmaterial som i sig själva bär på en form av anti-kroppslighet. ”För att vara nära
kroppen måste materialen kunna stöta bort den, transportera bort dess svett samt kapsla in
och skydda dess yta”, säger Ann-Catrin. Hon fascineras av kombinationen mellan dessa
artificiella, nyproducerade material som höjer kroppens prestanda med ett rörelsemönster
som utvecklats och förfinats genom evolutionen.

Medverkar som en del av Arvika Ljus! 2022

dav

Ann-Catrin Olsson f.1984 i Färila
Bor och arbetar i Gävle
Utbildning
2018 Projektår för yrkesverksamma konstnärer, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
2013-2015 MFA, Umeå Konsthögskola
2010-2013 BFA, Umeå Konsthögskola
2007-2010 Kandidatexamen i konstvetenskap, Stockholms universitet
2005-2006 Gestaltande fotografi, Fotoskolan I Gamleby
Solo/duo-utställningar
2019 Something Vaguely Familiar, Galleri Lars Palm, Sandviken
2019 Shadow Dancer’s början och slut, Galleri Nos , Tallkrogen
2018 Shadow Dancer VS. The city of thousand hands, tillsammans med Jonas Westlund, Alta
Art Space, Malmö
2017 Allt som heter något finns, tillsammans med Lars Hedelin, Galleri HKK, Flygeln,
Huddinge.
2016 Early Bird ,Centrifug, Konsthall C, Stockholm
2016 Say my name say my name, tillsammans med Jonas Westlund, IDKA Kulturkiosken,
Gävle
2011 Places of Healing, Galleri Maskinen, Umeå
Grupputställningar i urval
2022 Återkomst (Nora Art), Kvarteret Bryggeriet, Nora
2022 I Want to Belong to the Living , tillsammans med Anna Hillbom och Isfrid Siljehaug, Åbo
Konsthall
2021 “Find-us” Galleri Nos, Supermarket, Stockholm
2021 Gesten, Väsby Konsthall, tillsammans med katrin Westman och Jakob Westberg
2021 Mörby Gårds Skulpturpark 2021,Ornö
2020 Konst åt alla ,Gävleborg (online)
2019 I Want to Belong to the Living , tillsammans med Anna Hillbom och Isfrid Siljehaug,
puntWG, Amsterdam
2019 Loungen#2, Konstnärshuset, Stockholm
2019 PS-Project Studies, Bångska Våningen, Stockholm
2017 Konst på Bangen, Galleri Lars Palm, Sandviken
2016 (“So much no more”), SIM Gallery, Reykjavik, Island
2015 LOOP- A video art marathon, Galleri CC, Malmö
2015 Between the Devil and the Deep Sea, Galleri Andersson/Sandström, Stockholm
2015 Between the Devil and the Deep Sea, Master Degree Show, Bildmuseet, Umeå
2015 Studies in a room, Master Gallery Show, Umeå Academy of Fine Arts, Umeå
2014 Passing, Spokojna Gallery, Warszawa, Polen
2014 Tré, Difficulty of Freedom/Freedom of Difficulty, Galleri Verkligheten, Umeå
2014 Zur Zeit-Where We Came From, Künstlerhaus Palais Thurn Und Taxis, Bregenz,
Österrike

2013 Tré, Difficulty of Freedom/Freedom of Difficulty, The Living Art Museum, Reykjavik,
Island
2013 Set/Rise, Bachelor Degree Show, Umeå Academy of Fine Art , Umeå
2010 Så vitt jag vet, Umeå Academy of Fine Arts, Umeå
Stipendier
2022 Region Gävleborgs Kulturstipendium
2021 Ejva Damms stipendium, Gävle Kommun
2021 1-årigt arbetsstipendium, Konstnärsnämnden
2021 Internationellt kulturutbyte, Konstnärsnämnden
2020 Nordisk Kulturfond
2019 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2019 Internationellt kulturutbyte, Konstnärsnämnden
2018 Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse
2017 Resebidrag, Konstnärsnämnden
2017 Gunvor Göranssons kulturstipendium
2017 Helge Ax:son Johnsons stiftelse
2015 Region Gävleborgs kulturstipendium
2015 Stiftelsen för avgångsstudenter vid Umeå Universitets konsthögskola
2014 Fredrika Bremer förbundets stipendiestiftelse
Representerad
Region Gävleborg
Bygdegårdarnas Riksförbund
Privata samlingar

Övrigt
2021 – Handledare, Gävle Konstskola
2019 – Projektledare/styrelsemedlem i konstföreningen CANA
2019 – 2020 Curator för utställningsprojektet Framtidskropp
2018 Gästföreläsare Gävle Konstskola
2017 Gästlärare/ledare för workshopen Rörelse i konsten Skeppsholmens Folkhögskola
2016 Artist in Residence, SIM, Reykjavik
2015 – 2016 Gästföreläsare Folkuniversitetets konstlinje Stockholm
2012 – 2014 Medlem i konstnärsdrivna Galleri Maskinen, Umeå