Angår oss Antropocen- Människans tidsålder

6 februari Arvika bibliotek kl 18.00

Sverker Sörlin, professor i teknik och vetenskapshistoria på KTH, är en av världens ledande miljöhistoriker. Hans senaste bok handlar om Antropocen (människans tidsålder), ett begrepp som föreslagits som namn på en ny fas i jordens utveckling.Grundtanken är att människans inverkan på jorden är så omfattande att det är motiverat att tala om en ny geologisk epok, en stor händelse i planetens historia. Ska vi glädjas åt eller förskräckas av att människan nu bevisligen satt sina outplånliga spår på planeten?
Föreläsningen är en del av ”Thinking Space”, ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Kolonin, Arvika bibliotek, Musikhögskolan Ingesund och Folkuniversitetet.

Kolonin genomför under februari projektet Antropocen – berättelser från människans tidsålder, med konst, musik och föreläsningar >>