Kolonins årsmöte 2021

Kolonins årsmöte äger rum onsdag 24 feb kl 18.00. I år genomförs årsmötet digitalt via Zoom. Du som är medlem kopplar upp dig på länken: https://us02web.zoom.us/j/86280128749?pwd=VDhyZjFnTnQ1ZElQaEc4TWxzRmJ1dz09
Det är bra om ni som kopplar upp er på mötet använder ert riktiga namn så vi ser vilka som kommer in på mötet. 

Vi väljer en styrelse, summerar verksamheten 2020 och planerar för det nya året. Alla medlemmar varmt välkomna. Tyvärr får ni skaffa egna semlor! Vill du nominera dig eller någon annan till styrelsen, eller har ärenden som du vill ska behandlas på årsmötet, maila till oss på kolonin.arvika@gmail.com senast 10 februari.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften för 2021. Swisha medlemsavgiften på 100 kr till 1230243964, eller betala in den till bankgiro 5096-2224. Ange namn och emailadress med betalningen!

Dagordning 
§ 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet 
§ 2. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 
§ 3. Mötets behöriga utlysande 
§ 4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning 
§ 5. Revisorernas berättelse med resultat- och balansräkning 
§ 6. Beslut om disposition av organisationens ekonomiska resultat 
§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet 
§ 8. Fastställande av medlemsavgift 
§ 10. Fastställande av budget 
§ 12. Förslag till styrelse 
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan 
§ 14. Val av ordförande 
§ 15. Val av övriga styrelseledamöter med suppleanter 
§ 16. Val av revisorer med suppleanter 
§ 17. Val av valberedning 
§ 19. Mötet avslutas 

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Resultaträkning 2020

Revisionsberättelse 2020