I am mountain, to measure impermanence

Hanna Ljung 6 okt – 17 nov 2018 

 

I am mountain, to measure impermanence är en obruten filmtagning som skildrar mätningarna av den undansmältande sydliga glaciärtoppen där geologen Gunhild Rosqvist och hennes assistent utför 2015års mätningar. Vi följer på avstånd forskarnas arbete då de insamlar prover och gör mätningar. De synliga förändringar vi ser i naturen är de stora molnbankarna som likt pågående metamorfoser passerar runtbergstoppen under den närmare 6 timmar långa tagningen. Sedan 1902 har mätningar gjorts av Kebnekaises södra topp, Sveriges högsta punkt. 113 års forskning har försett geologer med information som visar på en tydlig tendens. Berget krymper. Kebnekaises nordliga topp består av sten och kommer troligen, om det mönster mätningarna visar på, snart vara den högsta av de två. Det långsamma, stillastående videoverket är en bild av tid och materia. Bergets långsamma sten står i kontrast till den mer flyktiga vätskan i glaciären. Filmen blir en undersökning av tid; filmens, geologins, vetenskapens och den samtida tidens förutsättningar.

I am mountain, to measure impermanence is an unbroken film take showing the annual measurements made of Sweden’s highest mountain Kebnekaise. The film is made on the specific day of the year when the measuring of the peak is carried out. The camera is placed on the northern peak of Kebnekaise looking at the the southern peak, where a team of scientists gathers samples and measures the effects of the rapidly melting mountain glacier. Since the first measurements in 1902, the southern peak of Kebnekaise has been the highest point in Sweden. However, 113 years of research shows a clear tendency that the glacier is melting. Consisting of rocks, Kebnekaise’s northern peak will therefore, according to the statistics, soon be the highest peak in Sweden. The slow, almost seemingly still film is an image of time and matter. The slow material of the stone stands in contrast to the more ephemeral material of ice in the glacier. I am mountain, to measure impermanenceinvestigates the notion of time in film, geology, science and contemporary human life.

http://www.hannaljungh.com/