Thinking Space 1/ Beate Schirrmacher

Kolonin bjuder in till samtal och afterwork! fredag 4 maj kl 18.00 -20.00

”Thinking Space” är en samtalsyta där vi har kreativa processer i focus. Som kulturarbetare på landsbygden behöver vi öppna upp för samtal om vårt arbete. Önskan är att på så sätt bli inspirerad och få nya tankar kring kreativa processer. Vi vänder oss till kulturskaparen, konstnären och konsthantverkare, och andra som är intresserad av att fördjupa och få en ”input” på sitt arbete tillsammans med andra. Kolonins förhoppning är starta kreativa processer tillsammans med andra. I andra sammanhang skulle det kunna kallas för fortbildning.

”Thinking Space 1” handlar om förhållande text och musik, kontext i kreativa processer. Vi har även bjudit in en kunnig musiker som samtalspartner Beate Schirrmarcher.

Thinking Space” is a conversation area where we have creative processes in focus. As a rural culture worker, we need to open up talks about our work. The desire is thus to be inspired and get new thoughts about creative processes. We turn to the cultural creator, artist and artisan, and others who are interested in deepening and gaining an ”input” of their work with others. The Kolonin hope is to start creative processes together with others. In other contexts, it could be called training.

”Thinking Space 1” is about text and music context, context in creative processes. We have also invited a knowledgeable musician as conversation partner Beate Schirrmarcher.

är en intermedial forskare och litteraturvetare från Linnéuniversitetet. Hon har främst forskat om olika samband mellan litteratur och musik, hur romaner kan skrivas med musikaliska strukturer, varför musik och våld kopplas i så många filmer och romaner, och hur text kan få oss att höra musik.
https://lnu.se/personal/beate.schirrmacher/