Samtale mellom kropper #7

Kom på ett eftermiddagsvernissage av fönstergalleriet.
Sara Rönnbäck och Daniel Slåttnes, bor i V.a Ämtervik men har sin konstnärliga bas i Norge.

Upplev en Performance kl 17.30
5 frågor till konstnärerna kl 18.30

Om utställningen

François Laplantine om den koreografiska modellen i ”The life of the Senses” (2015)

“Kairos is the instant in which I am no longer with others in a relationship of mere coexistence but where I begin to be disrupted and transformed by them. Whereas in a topographical approach we take, we seize, we appropriate an object, in a choreographic approach, and more precisely in the time of kairos, there is no longer an object that can be
regarded as a radical outside.”

Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes har jobbet på samarbeidsprosjektet Samtaler mellom kropper siden 2015. Arbeidet på Kolonin er det syvende arbeidsresultatet siden da. Det begynte kanskje i et ønske om å se hverandres synsvinkel, både i kunsten og i hverdagen.

Vårt gemensamma intresse är tanken om att materialet i konstproduktionen også har en vilje. I samarbeidet försöker vi ge materialet mulighet til å uttrykke seg. Därför har vi de
senaste åren jobbat med övningar för att kommunisere med material. Vi har insisterat på ett samtal med material som inte kan uttrycka sig verbalt. Alla sinnen har fått jobba vid sidan av
varandra for å kunna tyda en konversation.
Det har også visat sig att vara högst problematiskt att samarbeta även mellan oss som människor i projektet. Vi är vana att förstå det verbala språket som den högsta formen för
kommunikation, men många nyanser faller bort i feltolkningar och översättningar. I tidigare forskning har man bevisat att vår hörsel hänger samman med det vi ser, nyare forskning
tyder på att vår förståelse av ljud hänger samman med vår förmåga att känna på huden. Det är alltså inte bara örat som hör, det gör till och med huden och våra ögon.
Vi kommunicerar ickeverbalt hela tiden, med kroppsspråk, med lukt, med stillhet. Kan vi uppmärksamma denna kommunikationen och få en annan förståelse for det som omger oss?

Bio
Tidigare versioner av Samtale mellom kropper har tidligere blitt vist som kunstbok (publicerad av LOCUS Publishing), som soloutställning på Galleri BOA (Oslo) og Studio17
(Stavanger), och som del av grupputställningarna Winter Solstice (Oslo),” MMMMM… Alone (of all her sex)” (Universitetet i Oslo Campus) och 13Festivalen (Göteborg). Vidare skall arbetet visas på Innan Luften går ur (Hagfors) och som del av Stipendutstillingen, Kunstmuseet i Nord-Trøndelag (Namsos)

Daniel Slåttnes (f.1986, Stokmarknes) har en master i billedkunst fra Statens Kunstakademi i Oslo 2014. Han jobbar skulpturalt med spekulativa former för kommunikation mellan
människa och ting. Sara Rönnbäck (f. 1988, Hammarö) har en master i billedkunst från Statens Kunstakademi i Oslo 2015. Hon jobbar med performativa skulpturer där mötet
mellan tid, kropp och rum är central.

Samarr. Konstfrämjandet Värmland.

Varmt Välkommen