Johanna de Verdier

Upphittad livsform

23 august 2021- 6 september 2021

”På en tunn, taggig gren har rep och plast från förbipasserade båtar samlats, trasslats samman till en klump som ser alldeles för tung ut för den smala grenen. Utan att helt bryta samman klumpen går det inte att veta vad som är i mitten, vad det är som började den brokiga hopsamlingen. Det finns ett begrep inom mikrobiologin – ”plastisphere” – ett mikrobiellt, plastbaserat samhälle. ”Upphittad livsform” vill flytta fokuset från det stora till det lilla och hur ekologisk kris kan skapa oväntade möjligheter till nya konstruktioner av liv, skapade av våra egna överflödande restprodukter.”

Johanna har varit vistelsekonstnär på fd skogforsk i Brunsberg. Hon kommer från Arboga men är förnärvarande bosatt i London.