Those who serve the Muses 2

– Alexandra Falagara

Att vilja andas.

Att vilja hitta nya sätt att lossa knutar i hjärnan.

Att vilja skapa en yta för samtal.

Att vilja skapa ritualer för arbete.

Att vilja rita en orm som kommer ur en annan orm.

Att vilja ösa ut svarta pappersbitar över ett golv och tolka formerna de bildar.

Att vilja göra en bok om ritualer.

Genom denna utställning vill jag undersöka handgripliga sätt att komma på god fot med muserna. Välkommen att delta. Se Facebookevent för uppdaterat schema.

Muserna (grekiska: Μουσαι, Mousai) var i grekisk mytologi sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor.  […] det (blev) brukligt att betrakta att även andra konster och vetenskaper och varje slag av ideal eller andligt skapande verksamhet stod under sånggudinnornas skydd. https://www.facebook.com/events/772108479789714/

– sv.wikipedia.org

Alexandra Falagara arbetar med visuell kommunikation, text och lärande. Tillsammans med Brita Leitmann grundade hon 2012 Bastion – Agency Studio Lab. Det är en designstudio och ett konstnärligt projekt, i vilket de forskar i hur identitet, normer och gränser formas och reproduceras genom visuell kultur och undersöker metoder för hur en kan omsätta maktkritisk teori i designpraktik.

www.alexandrafalagara.com

www.bastionagency.se

Those who serve the Muses – Alexandra Falagara

Through this exhibition I want to explore tangible ways to get along with the Muses. Welcome to participate. See the Facebook event for updated schedule. https://www.facebook.com/events/772108479789714/

The Muses (Ancient Greek: Μοῦσαι, Moũsai) are the inspirational goddesses of literature, science, and the arts in Greek mythology. They were considered the source of the knowledge embodied in the poetry, lyric songs, and myths […] In current English usage, ”muse” can refer in general to a person who inspires an artist, musician, or writer.

– en.wikipedia.org

Alexandra Falagara works with visual communication, writing and teaching. Together with Brita Leitmann she established Bastion – Agency Studio Lab 2012. It is a design studio and an artistic project that research into how identity, norms and boundaries are formed and reproduced by visual culture and explore artistic methods in which critical theory can be employed in design practice.

www.alexandrafalagara.com

www.bastionagency.se