PORVOO DRAWING THEATRE

11 mars 2023 kl 12.00 Workshop/Performance

Fönstergalleriet 11 mars 2023 -6 maj 2023

Kolonin bjuder in till ett celebert besök från vårt grannland Finland. Vernissage är en tecknings workshop/performance.

Du är bjuden att skapa till denna värld av bilder. 
Vi startar kl 12.00 lunch finns korv med bröd
Alla åldrar är välkomna att medverka

Välkommen 

The group started 2021 with Pan Jian Feng and Petri Hytönen after some projects together.
2022 in autumn we invited Kalle Turakka Purhonen to join us and then we have made together couple big performative installations in Finland. Now 2023 we have as a new member Sampsa Indren.

But we will come as a trio : Petri, Pan and Kalle. I put U also our web adresses here:. petrihytonen.com
panjianfeng.com
kalleturakkapurhonen.com

”Drawing Theatre is an interactive installation/exhibition ink spectacle. It is a combination of many elements: white paper in an empty space, black ink living in a space, two-dimensional paper taking a three-dimensional life. Artists painting their works, artists painting each others works, the audience becoming artists painting each others works. Light and shadow playing in the world of paper and ink.””Drawing Theatre” är ett interaktivt bläckspektakel för installation/utställning.

Grupp startade 2021 med Pan Jian Feng och Petri Hytönen efter några projekt tillsammans.
Hösten 2022 bjöd vi in ​​Kalle Turakka Purhonen till oss och då har vi gjort ett par stora performativa installationer i Finland. Nu 2023 har vi som ny medlem Sampsa Indren.

Det är en kombination av många element: vitt papper i ett tomt utrymme, svart bläck som lever i ett utrymme, tvådimensionellt papper som tar ett tredimensionellt liv. Konstnärer som målar sina verk, konstnärer måla varandras verk, publiken blir konstnärer som målar varandras verk. Ljus och skugga spelar i papperets och bläckets värld.”

Med stöd från Statens kulturråd.