Nuclear Family – allvarsamma lekar och andra berättelser

8 April – 8 Maj 2016

Julia Boström, Kristian Berglund Arvid Boström, Egil Boström, Vidar Boström

Sommaren 2015 fick Julia Boström och Kristian Berglund möjligheten att vistas i Berlin under tre månader, via Västra Götalandsregionens ateljéstipendium. De valde att ta med hela familjen för att tillsammans arbeta och leva i ateljén, i en miljö som på många sätt är helt skild från vardagen på landsbygden i Svenshögen norr om Göteborg.
Utställningen är ett resultat av de processer och frågeställningar som påbörjades under vistelsen. Genom foto, video, skulptur, rumslighet och teckningar undersöks kärnfamiljens strukturer, lekens betydelse, maktbalanser och obalanser och hur vi människor som grupp påverkar varandra på flera olika plan.
Både Kristian och Julia har tidigare erfarenhet av att arbeta med konst, scenkonst och pedagogik och nu ville de vända blicken inåt mot sig själva och sin familj. Frågor om konst, idéutveckling, yttrandefrihet, upphovsrätt och barnets röst och frihet blev viktiga saker att relatera till under arbetsprocessen.
Under hösten 2015 visades en version av utställningen på Kunsthalle M3 i Berlin under namnet ”Nuclear family and other stories” och under våren 2016 gör vi tre olika presentationer på olika platser. Galleri Koch, Stenungsund, Galleri 54, Göteborg och Kolonin, Arvika.

Läs mer  >>
Läs mer >>