Timo Menke // Arvikas Naturkulturreservat

Lördag 20 april kl 14.00 Vernissage
Fredag 31 maj kl 18.30 Presentation på Sveabiografen
Lördag 1 juni kl 11.00 Finissage/återkoppling Kolonin

Arvikas Naturkulturreservat bjuder oss in att omvärdera och vårda förorenade platser i Arvika med omnejd som vårt gemensamma framtida naturkulturarv. Kolonin blir ett tillfälligt habitat för en förstudie med undersökningar, insamlingar, samtal och gestaltade händelser kring förorening som fält, diskurs och material för konstnärliga processer. Under utställningsperioden växer det fram en pilot för ett första inofficiellt Naturkulturreservat som kommer att presenteras i slutet av maj.

Under vernissagen den 20 april är du välkommen att dela med dig av dina erfarenheter av förorenade eller utsatta platser i och omkring Arvika, upplevelser av intrasslade naturkulturer, och bilder av fauna och flora mitt bland föroreningar. Ta med dig en bit av dina naturkulturer till beskådan eller läsning i fönstergalleriet på Kolonin. Dina berättelser, artefakter och ekofakter blir en del av vårt gemensamma framtida naturkulturarv. Det går bra att höra av sig med vittnesmål, frågor och feedback under hela perioden till timomenke@pm.me. För utställningen har en specialgjord dubbelkarta producerats som ges ut som multipel.

Det finns gott om naturområden och naturreservat i Arvika med höga naturvärden för den biologiska mångfalden. I Värmland finns även flera kulturreservat som pekats ut som områden av riksintresse för kulturmiljövården. De flesta handlar om dramatisk krigshistoria, levande säterbruk, anrika bruksmiljöer, herrgårdar och fornlämningar. Enligt Naturvårdsverket medför 9 000 av ca 26 000 riskklassade förorenade platser i Sverige mycket stor eller stor risk för människa och miljö. Dessa kan beskrivas som värdelösa anti-naturarv och icke-kulturmiljöer i gängse bemärkelse. 

Dessa annorlunda naturkulturer kommer att berätta lika mycket om vår samtid som gamla säterbruk, herrgårdar och fornlämningar om sin tid, deras avlagringar kan bilda framtida fossiler. De förtjänar en dubbel uppmärksamhet: bakom föroreningens potentiellt avskyvärda miljökatastrof döljer sig märkligt skyddsvärda naturkulturarv. Uppvärderingen av förorening genom konstnärliga processer och tvärvetenskapliga metoder vill främja nya förhållningssätt med omsorg och omhändertagande i centrum. 

Plattformen Naturkulturreservat arbetar långsiktigt med förorening som fält, diskurs och material för konstnärliga processer utifrån premissen avfall som världsarv. Initiativtagaren Timo Menke driver plattformen i samverkan och samråd med berörda personer och organisationer på aktuell plats.

Arrangemanget är del av Kolonins projekt Habitat som vi driver under hela 2024. Under året bjuder vi in ett antal konstnärskap som utforskar förhållandet mellan människa och natur genom möten mellan konstnärer, andra aktörer och publik i samtal, konstnärlig praktik och framtidsskapande, med stöd av Kulturrådet och Region Värmland.