Kaya Gaarder

jewel vs monster

16 Januari 2021 – 28 februari 2021

Som första utställare 2021 välkomnar vi Kaya Gaarder till vårt fönstergalleri! Utställningen öppnar lördag 16 januari och invigs med ett livesänt konstnärssamtal mellan Kaya Gaarder och Helene Karlsson, där Kaya även kommer att visa sin ateljé. Samtalet sänds live här i facebookeventet. Kaya Gaarder (f. 1983, Oslo) bor och arbetar i Arvika och Oslo. Hon har en bakgrund i dans och fotografi, och en master i bildkonst från Kunstakademiet i Oslo. Just nu utforskar hon huvudsakligen teckning som uttrycksform, med fokus på ansikten i stora format. Se mer på instagram/ kaya gaarder och www.kayagaarder.comJewel vs. Monster
There is a solitary wasp, The Jewel, which is a parasite. It needs a cockroach to reproduce. This is brutal. It stings the cockroach into the brain, and find a very specific place to inject a venom which blocks the escape reflex. The Jewel bites a hold of the roach’s antennae, and leads it into its burrow where it lays an egg between the roach’s legs. The egg becomes a larva which eats up the cockroach from the inside, makes itself a cocoon in its host, and emerges out of the disguise as a fully grown adult.
Then there is another type of wasp, and it is called The Monster.

Länk till facebook vernisaget https://fb.me/e/4MTGLhkun