Predicting the unfuture/ Part 1 The Endings

ARVIKA goes SCI-FI

NIKLAS WALLENBORG

Fönstergalleriet vernissage 27 maj 2017

Niklas Wallenborg är född 1979 och verksam i Stockholm. Utbildad vid Konstfack; Institutionen fri konst i Stockholm. Ställt ut både i Sverige och utomlands. Wallenborg är bildkonstnär och använder transformering, kopiering och sampling som metod för att samla in sitt konstnärliga arbetsmaterial, ett material ofta hämtat från populärkulturell vetenskap och science fiction. Detta blir utgångspunkten för Wallenborgs skapande och undersökande av alternativa verkligheter samt att arbeta med infallsvinklar kring dramaturgi, berättande, fiktion kontra fakta, informationstransformering och en social kritik.

På Kolonin visar han sitt projekt A collective vision of Future cities, Alien landscapes and the end of the world – Part 1, The Endings.

Predicting the Unfuture är tänkt att fungera som en bakgrund och plattform för att diskutera och undersöka våra städer, landskap och vår planet i möjliga framtider. Jag arbetar med våra gemensamma kollektiva visioner av framtiden och hur de kan hjälpa oss att förstå vår värld både den nutida och den som kommer. Detta genom att titta på beskrivningar av framtida städer, främmande landskap och postapokalyptiska miljöer från science fiction noveller, romaner och filmer.

Hur har städer och landskap porträtteras, och utomjordiska världar presenterats i science fiction, vem har varit avsändaren och vad kan de säga oss om vår samtid och den framtid som kommer.

Science fiction är inte en verklighets flykt utan ett motstånd, ett erbjudande om en alternativ värld och en möjlighet att förändra bilden och vidga perspektiv av verkligheten och vår framtid. En chans att skapa platser för nya och alternativa framtider. När vi talar om framtiden så skapar vi den samtidigt.

/ Niklas Wallenborg April 2017

Niklas hemsida