Trädgårdsmästarens son

Jens Henricsson

Vernissage Lördag 24 november kl 14.00

24.11.2018-06.01.2019

Jens Henricson utforskar såväl vårt förhållande till omvärlden som våra personliga berättelser och minnen. Skulpturerna A Brief History of Time ingår i en serie verk där Henricson har arbetat med det existentiella kretsloppet liv­ – förgänglighet – död i sina föräldrars trädgårdsmästeri. Genom att använda byggnadsfragment som ready­mades är processen hejdad, tiden har stannats så att objekt som en gång var stadda i förfall nu har återuppstått i en ny, beständig (och för trädgården) främmande kontext.

Genom att använda byggnadsfragment från sina föräldrars trädgårdsmästeri har Henricson hejdat tiden – så att objekt som en gång var stadda i förfall nu har återuppstått i en ny, beständig (och för trädgården) främmande kontext.The Gardener’s Son

Jens Henricson explores our relationship to the outside world as well as our personal stories and memories. The sculptures A Brief History of Time are part of a series of works in which Henricson has worked with the existential cycle of life – transience – death in his parents’ nursery-garden. By using building fragments as readymades, the process is halted, time has stopped, so that objects that were once in disrepair now have resurfaced in a new, permanent (and for the garden) foreign context.
By using building fragments from his parents nursery-garden Henricson has stopped the time – so that objects that were once in disrepair now have resurfaced in a new, permanent (and for the garden) foreign context.