Thinking Space 6

Operasångaren och tonsättaren Carl Unander-Scharin


Thinking Space är platsen där tanken är fri.Där du kan stilla din nyfikenhet kring aktuella 6 samhälls- och kulturfrågor tillsammans med forskareoch andra medmänniskor. Lyssna. Samtala. Fundera.Delta. Kom ut med ny kunskap. Varje tillfälle utgårfrån en forskares perspektiv men är utformat för attöppna upp till samtal och delaktighet.

Operasångaren och tonsättaren Carl Unander-Scharin, professor vid Musikhögskolan Ingesund, berättar om sitt arbete som sångare och även om sin mångåriga forskning kring utveckling av konstnärlig teknologi. Carl bjuder även på praktiskt sångundervisning och tips om sång- och talrösten.
Evenemanget är gratis, ingen föranmälan krävs.


Ett samarrangemang mellan Kulturföreningen Kolonin, Arvika bibliotek, Musikhögskolan Ingesund och Folkuniversitetet. Föreläsningen genomförs med stöd från Folkuniversitetsföreningen.