Jonas Gazell

NO moment

Vernissage 5 oktober kl 12.00
Kålsoppa erbjudes vilket kräves i Arvika denna dag

5 oktober 2019- 16 november 2019

I verket ”No Moment” undersöker Jonas Gazell hur associationer mellan igenkännbara rörelsemönster och objekt kan manipuleras samt hur omöjligt det är att spara ett ögonblick till ett senare tillfälle. Jonas arbetsmaterial består ofta av uttjänad vardagsteknologi som kasserats, skänkts eller sålts för en bråkdel av sitt ursprungliga värde. Lättillgängligheten till ett överflöd av oönskad teknik, i kombination med viljan att återbruka den, gör att Jonas verk handlar om hans relation till den teknik som omger honom samtidigt som han handskas med bristen på en hållbar framtid ur ett konsumtionsperspektiv.

Jonas Gazell föddes 1979 i Stockholm och har studerat vid Umeå konsthögkola och Nordic Sound Art Program. Han bor numera i Östra Ämtervik och har tidigare ställt ut på Alma Löv Museum, Röda Sten Konsthall och Adiacenze kulturcenter.