Arvika Ljus! – Open Call

Bild; Lin de Mol

-Var inte Rädd för Mörkret-

Plats: Arvika, Värmland

Tid: 14-11-2020 – 13-12-2020

Inbjudan till konstnärer att använda mörkret som material.

Kulturföreningen Kolonin söker 3 st konstnärer för att delta i ljusmanifestationen ”Arvika Ljus!”.Första upplagan ”Var inte rädd för mörkret” vill presentera ett annorlunda sätt att se på mörkret: Som ljusets födelseplats, snarare än dess motsats eller dess fiende. Bli vän med mörkret, i stället för att frukta det.

Verken ska visas i det offentliga rummet mitt i Arvika, mellan butiker och andra företag. Platsen kan t ex. vara ett tomt butiksfönster eller en plats som görs tillgängligt av ett företag, en butik eller en restaurang.

Det är också möjligt att söka med ett redan existerande verk. Verket ska i så fall kunna installeras plats-specifikti en av de utsedda platserna i Arvika.

Ett av Kolonins mål är att sänka trösklarna till samtidskonsten för lokalsamhället.

Med projektet Arvika Ljus! vill vi ta konsten utanför det egna rummets trygga zon och samarbete med lokala aktörer är därför en viktig del av projektet.

För att ansöka:

Sänd 1-3 bilder på arbeten inklusive en kort beskrivning av din konstnärliga praktik till: koloninarvika@gmail.com

Sök innan: 1 juni 2020

Installationsperiod: 8 November – 13 November 2020 (Med reservation om ändring i Covid 19 tider)
Utställningsperiod: 14 November – 13 December 2020

Kolonins arbetsgrupp ser ut vilka verk som ska medverka.Senast 1 juli 2020. Om du är intresserad och vill ha mer information om förutsättningarna som resa, material och visningsersättningar.

Arvode:

Medverkansarvode 5000 svkr
Produktionsarvode 5000 svkr
Resa
Boende (produktion/vernissage)
Individuell visningsersättning (enl. norm)

-Don’t Be Afraid of the Dark-

Place: Arvika, Värmland

Time: 14-11-2020 – 13-12-2020

Open call to artists to use darkness as an artistic material.

Artists Collective Kolonin is looking for three artists artists to participate in the light event ”Arvika Ljus!” birthplace of light, rather than its opposite or even its enemy. Become friends with the dark, rather than fearit.or a company that give acces to their place. It is also possible to apply with an existing work. In that case the One of Kolonins goals is to lower the thresholds for contemporary art for the local community. With the project

Arvika Ljus! we want to take the art in to the street, outside its own safe zone, and the collaboration withthe local actors that provide space for the light festival, is therefore an important part of the concept.

TO APPLY:

Please send 1-3 images of work and a short description of your practice to:koloninarvika@gmail.com

Application deadline:
1 June 2020

Artists Collective Kolonin will decide which works will participate by 1 July 2020.

Installation period: 8 November – 13 November 2020 (with reservation regarding possible changes due to Covid 19)

Exhibition period: 14 November – 13 December 2020.

Compensation:

Participation fee 5000 SEK
Production fee 5000 SEK
Travel
Accommodation ( for production/opening)
Exhibition Allowance