Emma Friberg

TERRA VIMINALIS – JORDFLÄTNINGAR PÅ EN BEFOLKAD STENPLANET

Fönstergalleriet 28 januari 2023 – 10 Mars 2023

Det äldsta minnet av korg är avtryck lämnade i lera. Stenåldersmänniskan använde
lera för att täta springor mellan flätade kvistar. Det blev till spår av förgänglighet i
förstenat tillstånd.

Salix Viminalis, Korgvide eller som google translate översätter “Den kvinnliga pilen”
är en växt som används vid korgflätning. Den har fytoremedierande egenskaper och
tar genom sitt rotsystem upp tungmetaller ur marken och renar jorden. Tungmetaller
och lämningar efter industri och mänsklig aktivitet. Här i Konst Kolonins
fönstergalleri gror skott till en framtida salixodling.

Keramiker Emma Friberg (f.1984) har en MFA från Konstfack University of Arts, Craft
and Design. Emma undersöker återkommande materialens geologiska anknytning
och egenskaper med frågor kopplade till materiell kultur, hantverk, industri och
postindustriella landskap.