Om oss

Kolonin är en fristående, politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen skall verka för ett mångsidigt konst- och kulturliv i Arvika med omnejd. De huvudsakliga verksamhetsområdena är:

  • att skapa möjligheter för enskilda eller grupper av kulturarbetare att arbeta i gemensamma lokaler
  • att initiera och organisera kulturarrangemang för medlemmar och allmänhet
  • att driva projekt och utåtriktad verksamhet inom konst och kultur
  • att vara en mötesplats för olika kulturformer såsom samtidskonst, musik, litteratur, teater, performance mm och främja gränsöverskridande verksamhet
  • att initiera och leda konstnärliga processer och utforskande med medlemmar och i samarbete med andra

Vi kan bistå med

  • Utrymme för konstnärliga experiment.
  • Rådgivning vid projektansökningar
  • Nätverkskapande möten
  • Skapande skola-verksamhet

Kolonin är ett tankerum for samtida konst, musik, litteratur, ljud, poesi, dans, teater, film och och och..

Vi är en grupp konstnärer som bor i eller omkring Arvika i Värmland, och som organiserar lokala konstprojekt. Vår avsikt är att bidra till en inspirerande kulturell miljö, för de som bor här och för oss själva att leva och verka i.

Projekten kan vara t ex konserter, performance, utställningar, workshops eller uppläsningar.

Kolonin är också vår arbetsplats. Byggnaden är en före detta butik och har en väldigt öppen karaktär som gör den konstnärliga praktiken synbar och tillgänglig för allmänheten.

Något som också präglas av öppenhet och interaktion är vårt skyltfönster, Fönstergalleriet, i vilket vi driver ett utställningsprogram året runt. Fönstret är öppet 24/7 och är aldrig tomt. Vi bjuder in svenska och internationella konstnärer att komma och arbeta i detta projektrum i miniformat, som utgör en mötespunkt  mellan det offentliga och det privata. 

Tillgänglighet

Vår entrédörr har bredd som tillåter rullstol men ingen ramp. Det är två trappsteg upp från gatan. Vi har tyvärr ingen tillgänglighetsanpassad toalett.

Kontakta oss på koloninarvika@gmail.com.

Kolonins styrelse 2024:
Emma Karlsson (ordf)
Janove Ekstedt (kassör)
Åsa Dybwad Norman
Kenneth Skoglund
Niklas Nord
Robin Andersson
Zara Zetterquist (suppleant)
Jonas Gazell (suppleant)

Medlemskap
Du blir medlem genom att swisha medlemsavgiften på 100 kr till 1230243964, eller betala in den till bankgiro 5096-2224. Ange ditt namn med betalningen. Ange namn och  emailadress med betalningen, så att du kan få vårt nyhetsbrev. 

Info till utställare:

Länk till bilder och ritning på fönstergalleriet.