RUST NEVER SLEEPS

Emma Hof Kenntoft
Kolonins fönstergalleri 1 juli – 16 september
Vernissage lördag 8 juli kl 13.00

Kolonin introducerar Emma Hof Kenntoft som första konstnär i vårt ”Shooting Star Sommarfönster”. Sommarutställningen är vårt sätt att visa en lovande ung konstnär. Emmas experimentella användande av material och känslomässigt intensiva sätt att förhålla sig till rummet väckte vår uppmärksamhet under hennes utbildning vid Kyrkeruds folkhögskola.

Eftersom Kolonins fönstergalleri är tänkt som ett experimentellt och offentligt rum, en öppen plats för tankar snarare än ett konventionellt utställningsrum, bad vi Emma öppna upp sin arbetsprocess, och använda fönstret för att bygga en ny installation. Hon kommer att arbeta i fönstret från den 1 juli och fram till invigningen av utställningen lördagen 8 juli kl 13.00.

Inom kort kommer Emma att lämna Sverige för att ta nästa steg i sin utbildning vid konstskolan i Brighton. Med utställningen på Kolonin hoppas vi kunna ge henne en god start på hennes karriär.

***

Om RUST NEVER SLEEPS – Emma Hof Kenntoft
Mitt arbete handlar mycket om mina känsloprocesser; skräcken och mardrömmarna som jag möter i sömnen. Med olika material som jag finner omkring mig, beskriver jag vad som händer i mitt huvud. På långa promenader hittar jag material och inspiration. Omgivningarna, miljön, naturens skönhet och förstörelsen av jorden provocerar fram och inspirerar mitt sätt att göra konst. Vinden i träden, doften av en regnig dag. Musik. Insekter och små växter. Jag gräver upp gammalt skräp som vilat i jorden i decennier. Jag använder mycket återvunnet material och återanvända föremål, och saker som andra människor har övergivit. På det här sättet gjuter jag åter liv i en död och glömd värld. Det handlar om en blandning av världens skönhet och grymhet. Om överlevnad och vad vi gör för att överleva. Det handlar om kärlek och hat och nattens djupa mörker. Jag är en krigare, och mina rädslor är mina fiender.