”Fejset och sakerna” Linnéa Carlsson

Linnéa Carlssons verk Fejset och Sakerna är ett på gående samarbetsprojekt med Johan Andersson (aka L.T. Fisk). Utgångspunkten är frågor kring jagets existens i ljuset av modern hjärnforskning. Den samtida tyska filosofen Thomas Metzinger har gjort retoriska uttalanden i den här frågan. Han menar bl. a att det är dags att släppa illusionen om jaget eftersom forskningen hunnit ikapp den. Samtidigt är jagets konstruktion och upplevelsen av en enhetlig verklighet skapad under hundratusentals år av evolution, och därmed svår att lägga av med.
Fejset och sakerna har tidigare visats på teaterfestivalen i Sanarchangelo, Italien. Nu kommer det i ny form till Kolonin.

Länk till klipp: https://vimeo.com/280067702

Linnéa Carlsson, född 1975, bor och arbetar i Malmö. Hon gick ut Malmö konsthögskola 2008. I skiftande material utmanar hon våra förutfattade meningar om konstens och verklighetens hierarkier. Linnea Carlsson bygger genom sina skulpturala installationer en verklighetsbeskrivning på helt egna premisser. Här utmanas sanningar vi tar för givna som jagets existens och könets konstans. Linnea Carlssons ifrågasätter dessa och andra maktordningar med humor och fiktion.

Linnea Carlsson har tidigare ställt ut på bl. a Ystad Konsthall, Edsvik Konsthall, Galleri Thomas Wallner, Ljungbergsmuseet och Skånes Konstförening.

Bilden är tagen av Fotograf är Tristan Petsola

https://open.spotify.com