Ludivine Thomas

”Les sommets de la gloire” 

”The Summits of Glory”

Skulpturer bestående av fönsterglas applicerat med bladguld på 23,75 karat.

I den kristna traditionen är anspråkslöshet och måttfullhet dygder att föredra i motsats till strävan efter överflöd. 

Ambition och framgång förknippas ofta med skuld, som om de alltid uppnås till nackdel för andra människor. Det är på denna iakttagelse som konstverket ”Les sommets de la gloire” (”The Summits of Glory”) bygger. Ett bergslandskap gjort av glas, med vassa toppar; lika aggressiva och sårande som de många hinder som kantar stigen i det egna sociala klättrandet.

I sitt konstnärskap ägnar Ludivine Thomas särskild uppmärksamhet åt existensens bräcklighet; från en social och filosofisk synvinkel. Hon konfronterar verklighet med drömmar, undersöker det alldagliga gentemot trosuppfattningar, från förfädernas mytologier till kvantteori; för att utvärdera dess konsekvenser, som ofta är besvikelse och misslyckande. Belyser våldsamheten i ett samhälle som framhåller och endast värderar framgång. Hennes förhållningssätt baserad på lekfull impuls och radikalt engagemang, samt en viss besatthet för repetitivitet, kännetecknar singulariteten i hennes verk vilket materialiseras på flertalet sätt.

Född 1986 i Villeneuve Saint Georges i Frankrike. Innehar sedan 2012 en Master of Fine Arts från Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy (ENSAPC). Ludivine Thomas lever och verkar numera i Lesjöfors.

Ludivine hade sin senaste separatutställning på The Contemporary Garage i Örebro och har nyligen deltagit i grupputställningar i länder som Frankrike, Malta och Sverige.

www.ludivinethomas.com