Gästarbetsplats på Kolonin

Är du konstnär i Värmland och behöver en arbetsplats under en period? Nu erbjuder Kolonin en gästarbetsplats för konstnärer under valda perioder 2022. 

Hur funkar det?
Under en överenskommen period får du en gästarbetsplats på Kolonin. Kolonin är en konstnärsdriven plattform i centrala Arvika där sex konstnärer arbetar. I arbetsplatsen ingår ett arbetsbord med förvaring, tillgång till resten av lokalen, internet, kaffe och framför allt kontakt med andra konstnärer. På Kolonin arbetar även två projektledare inom projekt Nybygge som kan handleda i t ex idéutveckling eller projektansökningar. Gästarbetsplatsen är behovsstyrd och det är du som konstnär som föreslår när du vill komma hit och hur länge. Det kan till exempel handla om att du behöver en stor golvyta för produktion av ett verk under några veckor, eller att du behöver komma hemifrån och träffa andra konstnärer en dag i veckan. 

Hur söker jag?
Skriv ett mail till koloninarvika@gmail.com och ange dina behov och önskad period under 2022. Vi fattar beslut löpande under året och utifrån dina behov och vad som i övrigt händer i lokalerna kommer vi sedan överens om praktiska arrangemang. Du som söker ska vara professionell konstnär verksam i Värmland. Förtur kan komma att ges till nyutexaminerade eller nyinflyttade konstnärer i behov av ett nätverk och sammanhang. 

Kolonin lanserar konstkompischecken!

Är du konstnär i Värmland och behöver hjälp av en annan konstnär? Kolonin erbjuder nu Konstkompischecken – ett sätt att uppmuntra samverkan mellan konstnärer, byta kompetenser med varandra och skapa arbetstillfällen i regionen.

Hur funkar det?
Konstkompischecken är en ersättning till en konstnär som hjälper en annan konstnär. Exempel på vad man kan söka för är handledning eller produktion i en teknik där man själv inte har kompetens eller utrustning, ateljésamtal eller hjälp med projektansökningar eller utställningstexter.
Du som söker kan antingen redan ha kontakt med en annan konstnär, eller uttrycka ett behov där Kolonin kan hjälpa till att hitta din “konstkompis” i vårt regionala nätverk.
Konstnären som erbjuder sina tjänster får en ersättning på 5000 kr + moms. Riktmärket är att uppdraget motsvarar ett dagsverke, men konstnärerna gör själva upp hur de praktiskt ska samverka, och Kolonin kräver ingen redovisning.

Exempel: Du arbetar med en utställning där en del är ett ljudverk, och du behöver hjälp med produktionen. Du känner till en ljudkonstnär som också bor i Värmland. Efter att ha kontaktat ljudkonstnären skickar du din idé till oss. Under en dag får du hjälp av ljudkonstnären i hens studio att producera det du behöver. Ljudkonstnären skickar sedan en faktura till Kolonin för uppdraget.

Hur söker jag?
Skicka ett mail till koloninarvika@gmail.com och beskriv kort din idé och ditt behov. Använd “Konstkompischeck” som ämnesrad. Ange om du redan vet vilken konstnär som kan hjälpa dig eller om du söker kontakt med någon. Både du som söker och den som får uppdraget ska vara professionella konstnärer baserade i Värmland. Vi fattar beslut löpande, tills årets budget för Konstkompischecken är slut.

Anmäl ditt intresse att hjälpa andra!
Sitter du inne på någon kompetens som kan vara användbar för andra konstnärer? Det kan handla om allt från att du har en screenverkstad till att du är lysande på att sätta ihop projektansökningar. Skicka ett mail till koloninarvika@gmail.com så är du med i vår kompetensbank.

Konstkompischecken är del av Kolonins regionala utvecklingsprojekt Nybygge, finansierat av Statens Kulturråd. Projektet handlar om att utveckla en konstnärsdriven plattform där konstnärer hjälper andra konstnärer.