Christina Ekelund Erik Torstensson vernissage, perfomance, samtal.

We don’t measure – nornorna redux, the space tour.

Om vi fäster fibrer mellan jorden och centrum av vintergatan skulle, givet tillräckligt lång tid, en tråd spinnas genom vårt solsystems, och för all del, jordens egen, rotation.Den tråden skulle bli ungefär ungefär 28 000 ljusår lång.Men vi har inte tid att vänta och vi är inte de som mäter.I det nordiska mytologin symboliseras människans tid på jorden genom en tråd. Den hanteras av de tre nornorna, som delar på uppgifterna att spinna, mäta och tillslut, klippa av tråden.Men vi är bara två och inte de som mäter.Enligt den moderna astrofysiken verkar det finnas spår från tidigare universum i form av minnen av svarta hål. Kan vi skapa konsthantverk som överlever även nästa BigBang?

Performance pågår i fönstergalleriet kl 13.00 – 15.00
Konstmöte mellan konstnärerna och publiken, modererat av textilkonstnären Åsa Norman kl 15.30

Läs mer>>