Lin de Mol – The healing Coat

healingcoat

¨The Healing Coat¨ 2016

– mixed-media installation –

Cladonia Stellaris ~ [Gr/Lt: betyder “Stjärnlik Gren”, allmänt känd som “fönsterlav”;] – (1). symbiotisk organism. (2). läker sår.

Renlaven växer långsamt. Under goda förutsättningar har den en genomsnittlig tillväxt på ca 5 millimeter per år. Laven är ingen växt, även om den till utseendet liknar och även växer i närheten av mossor. Till skillnad från växterna har den inga rötter som kan absorbera vatten och näringsämnen. I stället utgör laven ett självständigt ekosystem i miniatyr, som lever i ett symbiotiskt förhållande med svampar, alger och cyanobakterier.

 

Fönstergalleriet

26.10 2016 – 21.01 2017

Vernissage Lördag 26.10 kl 14.00 Artist Talk

Välkommen

mer om ”The Healing Coat”