24 April 2021- 26 Maj 2021

”Jag lyssnar på sånger, när jag sitter i mitt rum i huset där vi bor. Sångarna sjunger om en himmel, att den finns, och att dit ska vi en dag när allt detta är över. Jag vet inte vad det betyder eller varför vi ska dit, men sångerna är mina vänner. Och jag lyssnar på dem medan jag gör, och om jag var ledsen innan tror jag inte att jag är det när jag sitter där. Och när jag reser mig upp från stolen där jag sitter, för att gå nerför trappan och dricka kaffe, tänker jag attdet finns nog en himmel. Och att det är bra.”

Läs mer>>

Finissage #Live måleri / Hertha Hanson

Film-release fredagen den 16 april kl 17.00
6 HOURS LIVE-PAINTING EN FILM AV LIN DE MOL

Läs mer>>
I filmen får du följa målningen växa fram, bilar köra förbi och förbipasserande stanna till. Ljuden från platsen växer samman med den långsamma processen. Filmen hittar en egen rytm som speglar målningen, som speglar Kyrkogatan i Arvika en vanlig torsdag eftermiddag.Du är bjuden på filmpremiär och finissage. Fredag 16 april kl 17.00
https://youtu.be/2fS86PnMcdo

Läs mer>>


Konstfrämjandet Värmland

LIVEMÅLERI #2 / Hertha Hanson

Välkomna på live-måleri på Kolonin 18 mars!

Torsdagen den 18 mars målar jag live på Kolonin i Arvika. Målningen påbörjas mitt på dagen och pågår hela eftermiddagen fram till en eventuell slutpunkt nås. Det är den andra i en pågående serie av live-målningar där jag vill lyfta fram det som leder fram till den färdiga målningen. Som konstnär är jag mycket mer intresserad av ofärdiga, pågående målningar än de färdiga verken. .

Utställningen arrangeras tillsammans med Konstfrämjandet Värmland.

Läs mer >>

Kolonins årsmöte 2021

Kolonins årsmöte äger rum onsdag 24 feb kl 18.00. I år genomförs årsmötet digitalt via Zoom. Du som är medlem kopplar upp dig på länken: https://us02web.zoom.us/j/86280128749?pwd=VDhyZjFnTnQ1ZElQaEc4TWxzRmJ1dz09
Det är bra om ni som kopplar upp er på mötet använder ert riktiga namn så vi ser vilka som kommer in på mötet. 

Vi väljer en styrelse, summerar verksamheten 2020 och planerar för det nya året. Alla medlemmar varmt välkomna. Tyvärr får ni skaffa egna semlor! Vill du nominera dig eller någon annan till styrelsen, eller har ärenden som du vill ska behandlas på årsmötet, maila till oss på kolonin.arvika@gmail.com senast 10 februari.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalt medlemsavgiften för 2021. Swisha medlemsavgiften på 100 kr till 1230243964, eller betala in den till bankgiro 5096-2224. Ange namn och emailadress med betalningen!

Dagordning 
§ 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för mötet 
§ 2. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd 
§ 3. Mötets behöriga utlysande 
§ 4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkning 
§ 5. Revisorernas berättelse med resultat- och balansräkning 
§ 6. Beslut om disposition av organisationens ekonomiska resultat 
§ 7. Styrelsens ansvarsfrihet 
§ 8. Fastställande av medlemsavgift 
§ 10. Fastställande av budget 
§ 12. Förslag till styrelse 
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan 
§ 14. Val av ordförande 
§ 15. Val av övriga styrelseledamöter med suppleanter 
§ 16. Val av revisorer med suppleanter 
§ 17. Val av valberedning 
§ 19. Mötet avslutas 

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Resultaträkning 2020

Revisionsberättelse 2020

Kaya Gaarder

jewel vs monster

16 Januari 2021 – 28 februari 2021

Som första utställare 2021 välkomnar vi Kaya Gaarder till vårt fönstergalleri! Utställningen öppnar lördag 16 januari och invigs med ett livesänt konstnärssamtal mellan Kaya Gaarder och Helene Karlsson, där Kaya även kommer att visa sin ateljé. Samtalet sänds live här i facebookeventet. Kaya Gaarder (f. 1983, Oslo) bor och arbetar i Arvika och Oslo. Hon har en bakgrund i dans och fotografi, och en master i bildkonst från Kunstakademiet i Oslo. Just nu utforskar hon huvudsakligen teckning som uttrycksform, med fokus på ansikten i stora format. Se mer på instagram/ kaya gaarder och www.kayagaarder.com

Länk till online vernissage https://fb.me/e/4MTGLhkun 16 januari kl 12.00

Läs mer>>